Thành viên của SOKA Media

Mr. Ba Nguyễn

Director

Mr. Duy Phước

Director of Sound & Lighting

Xuân Quang

Event Manager

Phạm Huy Mạnh Linh Graphic Designer, Video Editor

Phạm Minh Hiếu

Photographer

Cẩm Tú

Content Editor/ MC

Ngọc Quyên

Content Editor/ MC

Hữu Trọng

Cameraman/ Video Editor

Bích Loan

Make Up Artist