Yêu cầu báo giá dịch vụ

Cung cấp nhân sự sự kiện

Cho thuê múa lân sư rồng chuyên nghiệp

Ca sĩ Nam/Nữ

Cho thuê người mẫu

Cho thuê PG – PB, lễ tân

MC sự kiện

Vũ đoàn

Band nhạc/ Nhóm nhạc

Xiếc/ ảo thuật/ chú hề